ANMÄLAN

Via Svemo TA
Anmälningstiden går ut 171005 kl.23:59.https://ta.svemo.se

Anmälda förare hittar du här .

START/ANMÄLNINGAVGIFT
Elit & Junior 650:-
Motion & Bredd 650:-
Ungdom E0 & E1 400:-
Betalas i samband med anmälan i Svemo TA.
OBS!
Elit MX förare under 23 år anmäl er i Junior som är upp till 23 i Enduro! pga av SvemoTA (Elit/junior kör ihop)

PRISPENGAR ELIT & JUNIORHEATET
1:a totalt 15.000:-
2:a totalt 3.000:-
3:e totalt 2.000:-

PRISER/PRISUTDELNING
Prisutdelning i samband med grillfesten på  lördag kväll start kl 19,00.
Prispengar till Elit & Juniorheatet, hederspriser till placering 1-3 i alla klasser.
Särskilt pris till bästa dam i samtliga starter/heat. (3×1)

HARD RACE ENDURO 2017 INBJUDAN / TILLÄGGSREGLER
Tävlingen arrangeras enligt Svemo:s reglemente och dessa tilläggsregler som godkänts för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.
TILLSTÅNDSNR

70-190

ARRANGÖR
Borås MK c/o Thomas Damberg Torgilsgatan 4A 506 38 Borås, i samarbete med
Bergman Trading AB Box 21 439 21 Onsala.

TÄVLINGPLATS
Hovby Flygplats, Lidköping.

GPS koordinater:
WGS84 58°27’42.5″N 13°9’17.4″E
WGS84 decimal (lat, lon) 58.461799, 13.15484
RT90 (nord, öst) 6485140, 1345325

TÄVLINGSDATUM
Lördag 7 oktober 2017.

ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Staffan Bergman
Patrik Erlandsson
Elisabeth Perrone
Tobias Revelj
Bernt Johansson
Lars Löving
Martin Saarenoja
Kenneth Rundberg
Martin Burman

TÄVLINGLEDARE
Kenneth Rundberg, 070 515 91 70, krcnc.se@gmail.com .

SÄKERHETS & MILJÖANSVARIG
Bernt Johansson, 070 631 3298. bernt.johansson@svemo.se .

SVEMO SUPERVISOR
Robert Svensson, 070 812 74 14, robert.svensson@svemo.se .

TÄVLINGENS ART
Enduro typ 2 varvlopp med ett obligatoriskt tankstopp.
Tävlingen är öppen för såväl registrerade som ej registrerade motorcyklar. Ej mc-körkortskrav. Minst ett fullföljt varv är resultatgrundande med placering i resultatlistan.

TÄVLINGENS STATUS
Nationell endurotävling.

TÄVLINGSBANA
13 km endurospår, mestadels gräs, med inslag av extremhinder.
Ett alternativspår finns för förare som väljer att inte köra extremhindren.

TID & PLATS FÖR BANANS OFFENTLIGGÖRANDE
På hemsidan, hardraceenduro.se samt på den officiella anslagstavlan vid Race Office 171006 kl.09:00.

TÄVLINGSKLASSER
Elit, (öppen för förare med Elit eller Seniorlicens).
Junior
Bredd, (öppen för förare med Elit, Senior eller Juniorlicens som ej vill köra i Elit/Junior).

Motion
Ungdom E0 (49 – 85cc tvåtakt, 75 – 150cc fyrtakt)
Ungdom E1 (100 – 144cc tvåtakt, 175 – 250cc fyrtakt)

STARTORDNING/HEATINDELNING

09,00-10,30 Ungdom E0 & E1 (Körtid 90 minuter)
11.00-13.30 Motion & Bredd (Körtid 150minuter)
14.30-17.00 Elit & Junior (Körtid 150 minuter)

RESPITTID
30 minuter.

START
Start sker med avstängda motorer och startsignal är ett knallskott.
Beroende på antalet startande kommer varje heat delas upp i ett antal startled som alla startar samtidigt s.k masstart. Arrangören förbehåller sig rätten att seeda startfältet avseende startledsplacering. Startledsplacering anslås vid Race Office senast 1 timma före start.

SERVICE
Service enbart tillåten på anvisad serviceplats.
Miljömatta enligt SR.Enduro 5.6.3 obligatorisk vid all service och uppställning av mc inom tävlingsområdet.
Ett obligatoriskt tankstopp (min. passering genom) i tankfålla. I tankfållan gäller avstängda motorer från skylt vid infart till skylt vid utfart. Motorcykel måste skjutas genom tankfålla utan extern hjälp.

UTRUSTNING
Enligt SR Enduro och NT.
Transpondertidtagning sker med AMB MX transponder. Tillhandahålles ej av arrangören.

FÖRARSAMMANTRÄDE/SLUTINSTRUKTION
Uppgift om ev. förarsammanträde meddelas i PM vid incheckning.

RACE OFFICE/ANMÄLAN TÄVLINGSDAGEN
Fredag 6 oktober 16.00-21.00
Lördag 7 oktober 06.30-10.00
Anmälan tävlingsdagen senast 1 tim. före start dock innan anmälan stänger kl 10.00

MASKINBESIKTNING
Samtliga deltagande motorcyklar skall genomgå en maskinbesiktning.
Ljudmätning enligt reglementet 2 meter max 112 db, stickprov min 30%.
Besiktning sker i anslutning till Race Office med samma öppettider.

ANMÄLAN
Via Svemo TA eller via länk från hemsidan hardraceenduro.se .
Anmälningstiden går ut 171005 kl.23:59.

Var noga med att ange transpondernummer i samband med anmälan på Svemo TA. Detta för att slippa onödig hantering med detta tävlingsdagen.

START/ANMÄLNINGAVGIFT
Elit & Junior 650:-
Motion & Bredd 650:-
Ungdom E0 & E1 400:-
Betalas i samband med anmälan i Svemo TA.

STARTBEKRÄFTELSE
Löpande via Svemo TA och på hemsidan hardraceenduro.se .

ÅTERBUD
Återbud enligt SR.Enduro 4.10.3. Lämnas via Svemo TA fram till 171005 därefter till info@hardraceenduro.se .
Om återbud meddelats innan start återbetalas startavgiften minus en expeditionsavgift om 150 :-. Vid ej meddelat återbud enligt ovan tillfaller hela startavgiften arrangören.

RESULTAT
Anslås på den officiella anslagstavlan vid Race Office snarast efter respittidens utgång för respektive start/klass dock senast kl 17.40 på tävlingsdagen. Resultatlistor läggs även ut på hardraceenduro.se .

PRISER/PRISUTDELNING
Prisutdelning i samband med Fest i Hangaren kl 18.00 lördag kväll. Anmälan till festen vid startanmälan på Svemo TA eller på hemsidan www.hardraceenduro.se .
Prispengar till Elit & Juniorheatet, hederspriser till placering 1-3 i alla klasser.
Särskilt pris till bästa dam i samtliga starter/heat. (3×1)

PRISPENGAR ELIT & JUNIORHEATET
1:a totalt 15.000:-
2:a totalt 3.000:-
3:e totalt 2.000:-

UPPSKJUTANDE/AVLYSNING AV TÄVLING
Vid färre än 100 anmälda 2017-09-22 eller om händelse inträffar som arrangören ej råder över kan tävlingen ställas in. Besked om tävlingen ställs in meddelas på hemsidan hardraceenduro.se senast 2017-09-30. Vid inställd tävling återbetalas startavgiften minus expeditionsavgift 150:-.

PARKERINGSDEPÅ
Parkeringsdepå på Hovby Flygfält är öppen för ankomst 171006 från kl. 16.00 t.o.m kl 23.00 varefter depån är ”tyst” fram till 171007 kl. 06.00 då vi öppnar igen för ankomst.

INFORMATION

För övrig information: hardraceenduro.se eller info@hardraceenduro.se .

VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE ENDURODAG PÅ HOVBY !
Org.kommittén