PM 1 HARD RACE ENDURO 2017 

Startgrupper, startnummer och tider.
På grund av ett lite mindre startfält mot förväntat så har vi beslutat om att göra vissa justeringar när det gäller startgruppsindelning och starttider. Detta innebär att ungdomsstarten kl. 09:00 utgår och att Ungdom E0/E1 flyttas till starten kl. 11:00 där de startar i ett separat startled som släpps iväg 1 minut efter övriga klasser. Tillstånd för avsteg från regel 4.7.6 har inhämtats från Endurosektionen för denna ändring.

Kl. 11:00       Motion, Bredd (150 minuter) och en minut senare Ungdom E0 / Ungdom E1 (90 minuter).
Kl. 14:30       Elit / Junior (150 minuter).

Målgång för starten kl. 11:00 kommer att gå till enligt följande:
Efter 90 minuter sätts skyltar upp vid varvningen som anger målgång för klasserna Ungdom E0 / Ungdom E1. Utfart från tävlingsspåret sker genom att använda infarten till bandepån.
När 150 minuter gått påbörjas avflaggning av heatet för samtliga övriga klasser oberoende av var ledaren befinner sig.
Målgång för starten kl. 14:30 påbörjas när den förare som leder heatet passerar varvningen efter att körtiden 150 minuter gått ut.
P.g.a ej helt korrekta inställningar i Svemo TA har vi ändrat en hel del startnummer eftersom ett stort antal dubbletter fanns. Gå in och kontrollera vilket startnummer ni tilldelats.

Anmälan/Besiktning
Vi har förändrat öppettiderna för anmälan/besiktning något. Fredag 6/10 från 16:00 – 21:00 och lördag 7/10 från 07:00-11:00, dock senast 1 timma före respektive start. Anmälan skall ske före besiktning och samtliga motorcyklar skall maskinbesiktigas. Ljudmätning 2 meter max enligt reglementet på minst 30 %. Det är inte tillåtet att åka på motorcykeln överhuvudtaget inom parkeringsdepåområdet. Detta innebör att man måste leda motorcykeln till besiktning, start och efter målgång.

Tävlingsbanan
Tävlingsspåret, som mäter kring 9 km, består av relativt lättåkt, varierad terräng och underlag där det t.o.m finns något kort inslag av asfalt. Eftersom vi befinner oss på ett flygfält är det ganska slätt men några mindre backar finns. Terrängen har tidigare inte använts för endurotävling eller träning.

Där tävlingsspåret går på gräsytor har gräset klippts och ett mycket tydligt spår finns härmed. Banmarkering har förutom med vanliga pilar och band också utförts med gula plastmarkeringar som används inom motocrossen. De gula markeringarna markerar innerkurva och är med andra ord rundningsmärken. På flygfältsområdets gräspartier finns mycket gömt i gräset i form av brunnar m.m. Med andra ord, håll er till det markerade klippta spåret coh de banmarkeringar som finns uppsatta. Vi kan ej garantera säkerheten utanför detta.

I området närmast tävlingscentrat finns ett antal byggda hinder av extremkaraktär där det finns ett alternativt lättare spår vid sidan av hindren som tar längre tid att köra. Infart till detta spår är markerad med skylt med texten ”LÄTT”. Passa på att gå en sväng innan start och bekanta er med hindren då samtliga finns inom det begränsade området kring tävlingscentat.

Start
Insläppet till startområdet öppnar 20 minuter före respektive starttid och personal kommer finnas där för att anvisa platser och startled. Observera att ungdomsklasserna startar i ett separat startled 1 minut efter övriga klasser i den första starten kl. 11.00. Varmkörning får ske från att skylt visas ”Varmkörning” tills skylt visas 2 minuter före start ”Stäng av motorer”. Från det att skylt visas ”30 sekunder” kan startskottet gå när som helst.   Tjuvstart kommer att bestraffas med tidstillägg 5 minuter. Anslag om startled enligt TR utgår.

Bandepå
Direkt efter passering av varvning/mållinje ligger infarten till bandepån på höger sida. Se till att placera dig på höger sida vid passering av varvning/mållinje om du avser att gå in i bandepån för att serva/tanka. Detta för att minimera olycksrisken. I bandepån gäller avstängda motorer från skylt vid infart till skylt vid utfart. Motorcykeln måste ledas genom bandepån utan extern hjälp. Glöm ej miljömattan.

Det obligatoriska tankstoppet enligt TR har vi beslutat att ta bort.
Miljö

Miljömatta enligt SR.E 5.6.3 skall användas vid all uppställning av motorcykeln i parkeringsdepån samt i bandepån när service och bränslepåfyllning utförs. Minimiljöstation finns uppställd i anslutning till Race Office.
Använd utdelade sopsäckar för det de är avsedda och släng din sopsäck i utställd container eller ännu bättre, ta med både det brännbara och miljöfarliga avfallet hem.
Förarmöte

Inget förarmöte kommer att avhållas. Viss info till tävlande sker via speaker och högtaleriet innan start.

Resultat
Resultatredovisning live kommer att finnas på Race Monitor och på uppsatta bildskärmar i anslutning till bandepån. Officiella resultat enligt TR.

Dusch, Toaletter

I hangaren som vi har tillgång till finns duschmöjligheter och ett antal toaletter. Toaletter finns också utställda på området.

Prisutdelning
Den officiella prisutdelningen startar kl. 19:00 i hangaren.
Mat/Fest

Efter målgång ses vi i hangaren! Grillbuffé, en välfylld bar, skönt mingel och en massa after-race snack. Välförtjänta priser i alla klasser delas ut. Missa inte!

Grillbuffé med en öl/ett glas vin/alkofritt 175:-.

Passa på att besöka utställande företag och kolla in deras produkter på marknadsplatsen.Missa inte presskonferensen kl. 14:00 där nya spännande endurotävlingar presenteras. Sänds via högtalarnätet på tävlingsområdet.

VARMT VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG DAG PÅ HOVBY!